Maskiner
Kan visst vara kul att prata om. Vem säger något annat?